မိန္းမကိုယ္ ညႇပ္ေမြးခဲ့ရသူေတြ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

မိန္းမကိုယ္ ညႇပ္ေမြးခဲ့ရသူေတြက မိန္းမကိုယ္ညႇပ္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဝမ္းမာမာ မညႇစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ နဂိုဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူမ်ားအဖို႔ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးအား ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးညႊန္းေတာင္းခံထားသင့္ပါတယ္။ (ႏို႔တိုက္မိခင္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိထင္ရာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား စားျခင္းကို လံုးဝေရွာင္ရွားပါ။) 

You might also like
Leave a comment