မိခင္ႏို႔နဲ႔ႏို႔မႈန္႔ ဘယ္ဟာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ သိသာႏိုင္သလဲ?

0

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေသာက္တဲ့ႏို႔ထက္ တာရွည္ခံေစတဲ့ႏို႔ ဘယ္ဟာက က်န္းမာေရးပိုေကာင္းေစသလဲ လူတိုင္းသိပါတယ္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ထြက္တဲ့ မိခင္ရဲ႕ႏို႔ကို မတိုက္ႏိုင္ဘဲ တာရွည္ခံေအာင္ စီမံထားတဲ့ တရိစာၦန္ေတြရဲ႕ႏို႔ကို တိုက္ေကၽြးၾကတာ ကေလးအတြက္ တကယ္က်န္းမာေစပါ့မလား။ မိခင္ႏို႔ထက္ပဲ ပိုေကာင္းပါ့မလား။

တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ တိရိစာၦန္ေလးေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လူသားကေလးေတြအတြက္ လူသားမိခင္ႏို႔ကေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။

You might also like
Leave a comment