ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းအေျပာမခံရတဲ့ကေလး ဘာသင္ယူသြားသလဲ?

0

ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းအေျပာမခံရတဲ့အျပင္ အျပစ္ကမလြတ္ႏိုင္တဲ့ ကေလးရဲ႕ခံစားခ်က္ကေန ဘာကို သင္ယူသြားမလဲဆိုရင္ ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းမျမင္တတ္တဲ့ (အဆိုးျမင္စိတ္)ကို သင္ယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တပါးသူကို ခ်ီးေျမႇာက္ေျပာဆိုဖို႔ဝန္ေလးၿပီး အျပစ္တင္ေဝဖန္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂကြျဖစ္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္ကေလးေတြ ျဖစ္လာတာေပ့ါ။

You might also like
Leave a comment