ကေလးေတြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ေနတာကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?

0

ကေလးေတြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ေနတာကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကပါဘူး။ မိမိဘာသာ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမိဘတစ္ဦးဦးက သူ႔စိတ္ကို လမ္းလႊဲေျပာင္းၿပီး စိတ္ဓါတ္ျမင့္တက္လာေအာင္ ၊ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္ စိတ္ဓါတ္အင္အား မေပးႏိုင္သေရြ႕ သူတို႔ဟာ ဘဝမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိၾကပါဘူး။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သြက္လက္ေကာင္း သြက္လက္ေနေပမယ့္ သူသိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ေပၚရာ ဝန္းက်င္ေနရာ ေနအိမ္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၊ ေက်ာင္း ၊ က်ဴရွင္ စသျဖင့္တို႔မွာ ဆိတ္ၿငိမ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ဆိုးလာရင္ေတာ့ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ မရယ္မၿပံဳး ထိုင္ၾကည့္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ငါ့ကေလး သိပ္ေအးတာပဲလို႔ အယူမမွားေစခ်င္ဘူး။ ကေလးေအးတာနဲ႔ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ေနတဲ့ကေလးဆိုတာကို ခြဲျခားျမင္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

You might also like
Leave a comment