ကေလးသူငယ္ေတြဟာ လက္သာတဲ့ဆီ လိုက္တဲ့အတ်င့္ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ?

0

သူခ်စ္ခင္တြယ္တာသူဟာ အေဖလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အေမလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ၊ အဖိုးလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ၊ အဖြားလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဦးေလး အေဒၚ အစ္ကို အစ္မေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အိမ္အကူ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကေလးဟာ သူ႔ကို နားလည္မႈေပးႏိုင္သူ ၊ သူ႔အႏြံအတာခံသူကို ပိုၿပီးတြယ္ကပ္ခံုမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို လက္သာတဲ့သူဆီလိုက္တယ္လို႔ လူႀကီးမိဘေတြက ဆိုတတ္ၾကတယ္။

ဒါ့အျပင္ တခါမွ မဆူဖူး ၊ မ႐ိုက္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူႀကီးမိဘရဲ႕ ဆူပူ႐ိုက္ႏွက္မႈ ခံလိုက္ရရင္လည္း ပိုလို႔ ဝမ္းနည္း ခံစားရတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ဆံုးမပဲ့ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ နားလည္ေအာင္ မွန္မွန္ ဆံုးမပဲ့ျပင္သြားဖို႔လိုပါတယ္။ အၿမဲတမ္းအလိုလိုက္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စိတ္မထင္တဲ့အခ်ိန္မွ ထဆူတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ထ႐ိုက္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အၿမဲအလိုလိုက္ခဲ့သူရဲ႕ အဆူ ၊ အ႐ိုက္ခံရရင္ ကေလးက ငါ့ကိုမခ်စ္ေတာ့ဘူး ၊ သူေတာင္ မလုပ္စဖူးငါ့ကို ဒီလိုလုပ္တယ္ ၊ ငါ့ဘက္က ပံ့ပိုးမယ့္သူမရွိေတာ့ဘူး ၊ ငါ့ကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္သူ မရွိေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စိတ္ဓါတ္က်လာပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ေတြဟာ မလုိအပ္ဘဲ စိတ္ဓါတ္က်လာတာပါ။ လူႀကီးမိဘက ကေလးကို နားလည္ေအာင္ မွန္မွန္ေလး ဆံုးမပဲ့ျပင္သြားမယ္ဆို ဒီလိုစိတ္ဓါတ္က်စရာ မရွိဘူးေပ့ါ။

You might also like
Leave a comment