ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြကို အဆိုးျမင္စိတ္နဲ႔ ႀကီးျပင္းလာသူေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ?

0

ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြကို အဆိုးျမင္စိတ္နဲ႔ ႀကီးျပင္းလာသူေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲရမယ္။ ကိုယ့္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ေကာင္းတဲ့ဘက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ ဒီအသိုင္းအဝန္းက ဒီလုပ္ရပ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ရင္ ဒီအသိုင္းအဝန္းက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္တေခတ္ကို ကိုယ္တိုင္က ထူေထာင္ရမယ္။ ကိုယ့္မိဘရဲ႕စာရိတၱနဲ႔ ဗီဇကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ မိမိစာရိတၱကို မိမိမ်ိဳးဆက္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္းဆံုး က်င့္ႀကံေနထိုင္လိုက္တဲ့အခါ ကိုယ့္သားသမီးအတြက္ ကိုယ္ဟာ စံျပျဖစ္သြားမယ္။

ကိုယ့္သားသမီးႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါမွာ ကိုယ္မ်ိဳးေစ့ခ်ထားခဲ့တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့စာရိတၱဟာ သူ႔မ်ိဳးဆက္အလိုက္ ပါသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကမေကာင္းခဲ့ႏိုင္ေပမယ့္ ပစၥဳပၸန္မွာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ။ ဒီအခါ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂါတ္ကို တခ်ိန္မွာ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္က ဇြဲရွိရွိနဲ႔ မဆုတ္မနစ္ လုပ္သြားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

You might also like
Leave a comment