ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း၌ သေႏၶသားဟာ (၁၅)စင္တီမီတာ အရြယ္အစားရွိလာၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀၀)ဂရမ္ျဖစ္လာၿပီေပါ့။ သေႏၶသားရဲ႕ ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ထိုကာလအတြင္းမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါၿပီ။ လက္ေမာင္းေတြ ၊ လက္ေတြကေတာ့ လံုးဝပံုေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း သေႏၶသားရဲ႕ အ႐ိုးေတြနဲ႔ ႂကြက္သားေတြဟာ စတင္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာၿပီျဖစ္ၿပီး သေႏၶသားဟာ စတင္လႈပ္ရွားလို႔လာပါၿပီ။

You might also like
Leave a comment