ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ရင္ပူျခင္း / အစာမေၾကျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ရင္ပူျခင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း ပူျခင္းတို႔  ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားပါက အစာစားလွ်င္ နည္းနည္းႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို စားေပးၿပီး အစပ္ေတြ ၊ အဆီေတြ ၊ အရမ္းေအးေသာေရႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ၊ ေအးေသာအရာတို႔ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

အရက္ ၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ေခ်ာကလက္တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားျခင္းအား ပိုမိုဆိုးရြားေစေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေခါင္းအုန္းမွီၿပီး တည့္မတ္စြာ ထိုင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment