Browsing Category

ဗုဒၶဘာသာ

ဗဟုသုတမရွိတဲ့ သာမာန္လူေတြက ဒီကိုယ္ႀကီးဟာ ငါ့ကိုယ္ ၊ ငါ့ခႏၶာ ၊ ငါဆိုတဲ့ အသိစိတ္ ကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။ ဒီစိတ္ကေနၿပီးေတာ့ ငါ့ဟာ ၊ ငါ့ဥစၥာ ၊ ငါ့ေနရာ ၊ ငါ့ပစၥည္း ၊ ငါ့ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ငါ့မိသားစု စသျဖင့္ေသာ အစြဲေတြ ဝင္သြားခဲ့တာပါ။ ဒီကိုယ္ႀကီးအေပၚကို မီတည္ေနတာ ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အသိ ဝင္သြားခဲ့ရင္ ဒီကိုယ္ႀကီးဟာ ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္တဲ့ ကိုယ္ႀကီးပါလားလို႔ ပိုလက္ခံလာပါတယ္။…
Read More...

သံသရာ၏ သေဘာတရား

အရင္ ကၽြန္မတရားထိုင္တုန္းက သိရင္သိတယ္ဆိုတာနဲ႔ ၊ ၾကားရင္ၾကားတယ္ဆိုတာနဲ႔ (ျမင္၊ ၾကား၊ အနံ႔ ၊ အရသာ ၊ အထိအေတြ႔)…