ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းဟာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေပါင္းစပ္ျခင္းဆိုတဲ့ "Happy Ending" နဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းဟာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္မက္လွလွေလးတခုပါ။ စိတ္ကူးထဲမွာ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ဘဝကိုဘယ္လိုတည္ေထာင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကိုယ္ေတြမ်ိဳးဆက္ေလးေတြနဲ႔ ဘဝကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းသြားၾကမယ္လို႔ စိတ္ကူးလွလွေလး ယဥ္ထားၾကတာ။ ဘယ္သူမွ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ မကြဲခ်င္သလို က်န္ရစ္ခဲ့ရသူလည္း…
Read More...

ဘဝထဲေခၚလာခဲ့သူမ်ား

ဘဝထဲ အေရးအႀကီးဆံုးသူေတြကို ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မွာလဲ။ ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစသူေတြလား ၊ ကိုယ့္ကို…

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရာသီမွန္ ၊ မမွန္ ဘာေၾကာင့္ သတိထားသင့္သလဲ?

ကေလးလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္…

စိတ္ခ်ရေသာရက္ေတြကို ေရြးၿပီးအတူေနလ်က္ ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ရတတ္သလဲ?

စိတ္မခ်ရတဲ့ရက္ေတြ တနည္းအားျဖင့္ ကေလးရႏိုင္သည့္ ရက္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါလ်က္ ကေလးရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ…