စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို တြက္ခ်က္လို႔မရသူမ်ား ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ရာသီမွန္မွန္ မေပၚတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ (သံုးရက္ထက္ပိုၿပီး ရာသီေပၚေလ့ရွိသူေတြဟာ) ရာသီပံုမွန္မေပၚတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို လံုးဝစိတ္ခ်ၿပီး အတူေနထိုင္ျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။ ရာသီေစာလာတာ ၊ ေနာက္က်လာတာေတြ ျဖစ္တတ္သူေတြဟာလည္း စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး အတူေနထိုင္ျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။ ကေလးရဖို႔ Risk ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးေမြးၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ ထိုဇယားဟာ အသံုးဝင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေမြးၿပီးစ ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ (၄၅)ရက္အတြင္းသာ ေသြးဆင္းၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ မမ်ိဳးဥမေႂကြလို႔ ရာသီေသြးရပ္သြားခဲ့တာ ေလး ၊ ငါးလ ၾကာၿပီးမွ ရာသီေပၚပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ကိုးလၾကာမွ ရာသီျပန္ေပၚပါတယ္။

ရာသီမွန္မွန္မေပၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေမြးၿပီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ  ကေလးမလိုခ်င္ရင္ သေႏၶတားနည္းေတြထဲက ကိုယ္နဲ႔သင့္ေတာ္ရာကို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like