ျမန္မာၾကက္ဥနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ ဘယ္ဥက ပိုလို႔ အားျဖစ္ေစသလဲ?

0

ျမန္မာၾကက္ဥနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ ဘယ္ဥက ပိုလို႔ အားျဖစ္ေစသလဲဆိုရင္ အေလးခ်ိန္ကိုပဲ ဦးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးတဲ့ဥက အာဟာရဓါတ္ပိုပါဝင္တာမို႔ အာဟာရပိုျဖစ္ၿပီး ေသးတဲ့ဥက အာဟာရဓါတ္နည္းလို႔ အာဟာရနည္းနည္းပဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာၾကက္ဥက ပိုအာဟာရျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ မမွန္ပါဘူး။ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥခ်င္းအတူတူမွာ အာဟာရဓါတ္ျပည့္ျပည့္ဝဝေကၽြးၿပီး ေမြးျမဴတဲ့ၾကက္ေတြ ဥတဲ့ ဥေတြက ပိုအာဟာရဓါတ္ျပည့္ဝမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like