ေန႔မေစ့ ၊ လမေစ့ ေစာေမြးလာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမွန္ကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?

0

ေမြးဖြားခ်ိန္မတိုင္မီ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို သူေမြးဖြားလာတဲ့ေန႔ကေန စတြက္လို႔မရပါဘူး။ သူတကယ္ေမြးဖြားရမယ့္ေန႔ (Due date) ကေန ကေလးရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို တြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ (၇)လခြဲေလာက္နဲ႔ ေစာေမြးလာခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့။ မိခင္ဝမ္းအျပင္ေရာက္လာတဲ့ သူ႔ေမြးေန႔ဟာ ေမြးေန႔သပ္သပ္ပါ။ သူ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေတာ့ သူေမြးဖြားလာရမယ့္ (Due date) ကေန စတြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာေမြးလာတဲ့ကေလးကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔က စတြက္ခ်က္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနတယ္လို႔ ထင္မွတ္ရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like