ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

Morning Sick လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုဆိုးလာၿပီေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ပ်ိဳ႔အန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ၊ ပ်ိဳ႔အန္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ဟာလည္း မ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ရက္သတၱပတ္ (၁၀)ပတ္ကေန (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြဟာ ပိုျပင္းထန္လာတတ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like