ကိုယ္ဝန္ေလ်ာပ်က္ေလ့ရွိတဲ့ကာလဟာ ဘယ္အခ်ိန္ေတြလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္ ကာလအထိတိုင္ေအာင္ ကိုယ္ဝန္ေလ်ာျခင္း ၊ ပ်က္က်ျခင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီကာလအထိ မိမိရဲ႕ကိုယ္ဝန္ကို အထူးဂ႐ုျပဳရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊားရတဲ့ အားကစားနည္းေတြ ၊ ျပင္းထန္တဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ကိုင္ျခင္းေတြကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like