ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ရင္ပူျခင္း / အစာမေၾကျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေအာ့အန္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြဟာ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ႏိုင္သလား? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ရတယ္? ဗိုက္ေၾကာျပတ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ခါးနာျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား မူးေဝျခင္းသက္သာေစဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ရင္သားေတြ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေနရင္  ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕  မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဆီးခဏ ခဏသြားျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕  မိန္းမကိုယ္မွ အျဖဴဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေသြးေၾကာထံုးျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း လိင္အမႈျပဳႏိုင္သလား? ကိုယ္ဝန္အပ္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကိုဘယ္လိုသူေတြက ကိုယ္ဝန္ေစာအပ္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္မအပ္ရင္ မရဘူးလား? ဘာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ဝန္ ျပသသင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္အပ္ရင္ ဘာအက်ိဳးထူးရွိသလဲ? မိမိ၏ကိုယ္ဝန္သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလား? မိမိသံုးစြဲ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆက္သံုးသင့္သလား? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ထိုးေဆး ၊ ေသာက္ေဆးမ်ား သံုးစြဲလိုရင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျပဳေနက် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္သလား? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာတတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သင့္သလဲ? ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီးဝလံေတြကို ဘာေၾကာင့္ စင္စင္ေဆး (သို႔မဟုတ္) ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးမွ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားသင့္သလဲ? အလြယ္စားေသာက္ကုန္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္စားသင့္သလဲ? ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ဘာေၾကာင့္ က်က္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးမွ စားသင့္သလဲ? ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္႐ိုးရာအစားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ထမင္းလိပ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေရွာင္ရမယ့္ငါးအမ်ိဳးအစားေတြကဘာလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးသင့္သလား? ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေစတဲ့အစားအေသာက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ေရွာင္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အစာအာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသင့္သလဲ? ေမြးလာမယ့္ကေလးကို အားျပည့္သန္စြမ္းခ်င္လို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ? ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငံုးဥ နဲ႔ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ဘယ္ဥက အားအျဖစ္ဆံုးလဲ? ဥကို အစိမ္းေသာက္လွ်င္ ပိုအားရွိသလား? ဥတစ္လံုးရဲ႕ အကာနဲ႔အႏွစ္မွာ ဘယ္ဟာက ပိုအားရွိသလဲ? ျမန္မာၾကက္ဥနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ ဘယ္ဥက ပိုလို႔ အားျဖစ္ေစသလဲ? ေပါင္မျပည့္တဲ့ကေလး ဘာေၾကာင့္ေမြးလာရတယ္? ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ေမြးဖြားမလာရသလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ ပိုစားသင့္သလဲ? ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ အစားေရွာင္ၾကသလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ နားနားေနေန ေနထိုင္သင့္သလဲ? ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သလဲ? ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ လက္ကို မၾကာခဏစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ x-ray ႐ိုက္ျခင္းတို႔ ေရွာင္သင့္သလဲ? ေဆးလိပ္ ၊ အရက္စြဲေနတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ ဘယ္လိုရွိမလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခရီးသြားလာျခင္းဟာ အႏၱရာယ္ရွိသလား? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း လိင္အမႈျပဳႏိုင္သလား? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္ ဘယ္လိုအစားအစာမ်ားအား မွန္မွန္စားေပးသင့္သလဲ? ေသြးတိုးျခင္း (သို႔မဟုတ္)ဆီးထဲပ႐ိုတင္း မ်ားေနတဲ့အခါ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မိန္းမကိုယ္က ေသြးဆင္းလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မိန္းမကိုယ္က ေရဆင္းလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ကေလးအလႈပ္နည္းလာျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ဘာေၾကာင့္ ကေလးေစာေမြးႏိုင္သလဲ? ေန႔မေစ့ ၊ လမေစ့ ေမြးတဲ့ကေလးငယ္ေတြလို႔ ဘယ္လိုအခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္တတ္သလဲ? ကေလးမီးဖြားဖို႔ ေဆး႐ံုတက္မယ့္မိခင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ အစာေတြ မစားလာရသလဲ? ကေလးေမြးနည္း ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသလဲ? ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းဆိုတာဘာလဲ? ႐ိုး႐ိုးေမြးျခင္းဆိုတာဘာလဲ? ကေလးေမြးလို႔ ဗိုက္နာတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးလဲ? ဗိုက္နာတဲ့ခံစားမႈ သက္သာေအာင္ လုပ္လို႔ရသလား? Episiotomy နဲ႔ ေမြးျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ?

 

 

 

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။