ႏွလံုးသားခ်ဥ္ဖတ္

0

ဘာမွမရွိတဲ့ ငါ့ဘ၀

ငါ့အတြက္ ဘာမွမလိုခ်င္ဘူး။

ဆုတစ္ခုျပည့္ခဲ့မယ္ဆို ….

မင္းကို ျပည္စံုေအာင္ထားခြင့္

ငါသာ ရေစ့ခ်င္တယ္။

ကမ္းတဲ့လက္မွာ ေငြမပါတဲ့အခါ

မိုးကာတဲ့ရင္ခြင္ လံုတယ္မထင္တဲ့အခါ

လမ္းၾကမ္းလို႔ ဖေနာင့္နာတယ္ဆိုတဲ့အခါ

မင္းေျပာတဲ့ေရႊနားကပ္ ငါမဆင္ႏိုင္တဲ့အခါ

ထမင္းကို ပဲဟင္းက်ဲက်ဲစမ္းရင္း

ငါ့ႏွလံုးသား ဆားသိပ္ထားလိုက္တယ္။

သူေဌး႐ုပ္ေပါက္သူနဲ႔ (မင္း) ေ႐ႊ႐ုပ္ေကာက္ရပါေစေတာ့။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like