ႏွစ္သစ္မဂၤလာ

0

သႀကၤန္စာနဲ႔အတာအိုးထိုးရင္းႏွစ္သစ္ႀကိဳ

ေရသဘင္ပြဲၿပီးလို႔ႏွစ္ဆန္းၿပီဆိုေသာ္

အကုန္လံုးက စိတ္သစ္လူသစ္ေနာ္

မရွိလည္း ကုသိုလ္ယူ

ရွိလည္း ေပးငွလွဴ

ဘုရားကိုေရသပၸါယ္လို႔

သတၱဝါေတြေဘးမဲ့လႊတ္

ဆိုင္ရာပရဝဏ္ေတြေဆးေၾကာၿပီး

ဘုရားေက်ာင္းကန္မွာကုသိုလ္ယူၾကျပန္

အမၽွေဝသံေတြ ဟိုမွာဒီမွာမစဲ

မပ်က္ထံုးတမ္း ခ်စ္စရာ႐ိုးရာဓေလ့မို႔

စိတ္ႏွလံုးအစံု ႏူးညံ့လို႔ေလ

ဖက္ဆြတ္မိုးကိုႏႈတ္ဆက္စို႔

ႏွစ္သစ္မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြတို႔ ……။

ဇူဇူးစံ

You might also like