ႏွစ္နာရီျပည့္လို႔ ႏို႔တိုက္ရမယ့္အခ်ိန္ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္ မတိုက္ဘဲထားသင့္သလား?

0

ႏွစ္နာရီျပည့္လို႔ ႏို႔တိုက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့တိုင္ေအာင္ ႏႈိးၿပီးတိုက္ရပါမယ္။ ကေလးရဲ႕အစာအိမ္ဟာ ႏုနယ္ေသးေတာ့ အစာမရွိဘဲ အထဲမွာ အစာေခ်ဖ်က္စနစ္က အလုပ္လုပ္ေနရင္ ကေလးရဲ႕႕ ႏုနယ္တဲ့အစာအိမ္ကို ထိခိုက္မွာစိုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအိပ္ေနေပမယ့္ ကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြက သူ႔ဟာသူ မနားတမ္း အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလို အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ ကေလးရဲ႕ အစာအိမ္က ကေလးအိပ္ေနလို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ၿငိမ္ေနတာမဟုတ္ဘူးေလ။ 

You might also like
Leave a comment