ႏို႔မႈန္႔ဟာ တကယ္ပဲ ကေလးငယ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအာဟာရလား?

0

ႏြားႏို႔ ၊ ဆိတ္ႏို႔ေတြကို လူႏို႔နဲ႔ အာဟာရဓါတ္တူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေပမယ့္လည္း တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ တရိစာၦန္ႏို႔ပဲ မဟုတ္လား။ တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ လူႏို႔ေတာ့ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏို႔မႈန္႔ဗူးေတြမွာ “မိခင္ႏို႔ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးတူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္”လို႔ မထင္မရွားပါရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုက တရိစာၦန္ႏို႔ေတြကို ေသာက္စို႔ၾကပါလို႔ သြယ္ဝိုက္အသိေပးထားရတာပါ။

မိခင္ႏို႔ကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသာက္စို႔ခြင့္မရတဲ့ကေလးငယ္ေတြအတြက္သာ ႏို႔မႈန္႔ဟာ အားထားရာပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like