ႀကိဳးကေလး

0

မထင္ရဘူး ဒီေလာက္ၿမဲလိမ့္မယ္လို႔

မျမင္ရဘူး (ဒါေပမယ့္) ရွိမွန္းသိၾကတယ္။

ဝယ္မရဘူး သူ႔လိုလိုျဖစ္တည္တဲ့အရာမို႔

ၾကာလာေလေလ ….

တိုးသထက္တိုး

တင္းသထက္တင္း

ရင္နဲ႔ရင္းထားတယ္။

သံေယာဇဥ္တဲ့လားကြယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like