ၾကယ္မေႂကြရင္ေနပါေစ

0

မိုးၾကည့္ေနတဲ့သူ႔မ်က္ႏွာ

ေန႔လည္သာတဲ့လတစင္းပါ

ဖြဖြဖ်စ္တဲ့လက္ေႏြးေႏြး

တသက္တာတြဲခြင့္ရခ်င္ေသး

ေမွးတင္ထားတဲ့သူ႔ပုခံုး

တဘဝစာမွီခြင့္ရခ်င္တုန္း

ခိုလႈံမိတဲ့သူ႔ရင္ခြင္

အၿမဲတမ္းကိုယ့္အတြက္ ျဖစ္ပါေစ

ၾကယ္မေႂကြရင္ေနပါေစ

ဒီဆုေတာင္းေလးျပည့္ပါေစ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like