ၾကမၼာရယ္ ဖန္လာေတာ့

0

“မခြဲေၾကးေနာ္” လို႔

လက္ေတြဆုပ္ကိုင္ ကတိျပဳဖူးတယ္

“ေနာက္တစ္ေယာက္မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး” လို႔

ကိုယ္စီယံုၾကည္ခဲ့ဖူးတယ္

အနာဂါတ္အတြက္ရည္စူးလို႔

အတူ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးတယ္

အခု …. မင္းတြဲထားတာငါ့လက္မဟုတ္သလို

ငါခိုဝင္ေနတာ မင္းရင္ခြင္မဟုတ္ပါလား

ဒါေပမယ့္ …. ေသခ်ာတာတခုက

ငါတို႔သိပ္ခ်စ္ခဲ့ဖူးၾကတယ္။

ဇူဇူးစံ

You might also like