ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ဘာေၾကာင့္ က်က္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးမွ စားသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ အစရွိေသာ ဥမ်ားအား စားေသာက္ရာတြင္ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ မက်က္တက်က္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ျခင္း ၊ အစိမ္းေသာက္ျခင္းတို႔ကို လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား အစိမ္းစားျခင္းႏွင့္ မက်က္တက်က္ စားျခင္းတို႔သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အား အစာအဆိပ္သင့္ေစျခင္း ၊ ဥအတြင္းရွိ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္း ၊ အန္ျခင္း ႏွင့္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအိမ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အလွဴမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္ ၊ အသုတ္ အစရွိသည္တို႔တြင္ ၾကက္ဥကို လံုးဝက်က္သည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းရွိ ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီးမွ စားေသာက္သင့္ေပသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like