ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ ဦးထိပ္က ဦးေရျပားဟာ ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ့စိစိျဖစ္ေနသလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဦးေရျပားသည္ ဦးထိပ္တြင္ ေပ်ာ့စိစိျဖစ္ေနတာကို ဖြဖြထိကိုင္႐ံုႏွင့္ သိႏိုင္သည္။ လႈပ္တုတ္တုတ္ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ဆံပင္ပါးတဲ့ ကေလးေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုေနရာအား ကိုင္လိုက္လွ်င္ ခပ္ေႏြးေႏြးခံစားရသည္။ေမြးကင္းစကေလးတိုင္းဟာ ဦးေရမဆက္ေသးတဲ့အတြက္ ထိုသို႔ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေရဆက္ဖို႔ (၉)လမွ (၁၈)လအထိ ၾကာႏိုင္သည္။ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဦးေရဆက္သည့္ကာလ မတူႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးဦးထိပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ သတိထားသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like