ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ငိုရတယ္?

0

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြဟာ မေျပာဆိုတတ္ေသးတာမို႔ သူတို႔ဟာ ငိုျခင္းနဲ႔ပဲ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူငိုတဲ့အခါ ေသးစိုေနလား ၊ ဝမ္းသြားထားလို႔လား ၊ အေကာင္တစ္ခုခုကိုက္သြားလို႔လား ၊ ေနရထိုင္ရတာ အဆင္မေျပလို႔လား ၊ ထိတ္လန္႔တၾကားရွိလို႔လား ၊ ႏို႔ဆာလို႔လား ၊ ေနမေကာင္းလို႔လား အဲဒီအေျဖအေထြေထြကို လူႀကီးမိဘ (အနီးဆံုးရွိႏိုင္တဲ့မိခင္)က ရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

You might also like
Leave a comment