ေမာင္

0

BurmeseHearts.com - maung - myanmar video

ခြင့္လႊတ္စိတ္နဲ႔ နားလည္မႈေပးမယ္

အလိုက္သိလို႔ခ်စ္ပါ့မယ္ …. “ေမာင္”

ခြင့္လႊတ္တိုင္းမဆိုးနဲ႔

နားလည္ေပးလို႔ ေရာင့္မတက္နဲ႔

အလိုက္သိတိုင္း မႏိုင္စားနဲ႔

တသက္တာခ်စ္ခ်င္လို႔ပါ ….. “ေမာင္”

အစ္မလိုေလးစား

ခ်စ္သူလိုအားထား

မိန္းမသားမို႔ ငဲ့ညႇာပါ …. “ေမာင္” …..

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like