ေန႔မေစ့ ၊ လမေစ့ ေမြးတဲ့ကေလးငယ္ေတြလို႔ ဘယ္လိုအခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္တတ္သလဲ?

0

မိခင္ဝမ္းထဲ ၾကာၾကာေနႏိုင္သမွ် ေနသည့္ကေလးငယ္မ်ားဟာ က်န္းမာစြာ ေမြးဖြားလာဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သတၱပတ္ (၃၇)ပတ္မွသည္ (၄၂)ပတ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like