အ႐ံႈး

0

အသစ္တြဲၿပီေပါ့

အရင္ကတည္းက

ေခ်ာင္ထိုးကၽြမ္းတဲ့မင္း

ငါ့ကိုေမ့ၿပီေပါ့

ၿပံဳးၿပီးေတာ့မဲ့ေနပံုမ်ား

ေဖာက္ျပားတတ္တဲ့နင္မဟုတ္သလိုနဲ႔။

ၾကင္နာေနတယ္ေပါ့

ဒီရင္ဒဏ္ရာေပးခဲ့သူ နင္မဟုတ္သလိုနဲ႔

ဟိုတုန္းကထက္ ကဲေကာင္းဆဲေပါ့။

တသက္စာက်က္ထားတဲ့မင္းမ်က္ႏွာ

ဖ်တ္ခနဲေတြ႔လိုက္ပါတယ္ဒီမနက္

မင္းတြဲထားတာအျခားတေယာက္လက္

ရင္ခြင္ေဟာင္းေတာင္မသိသလိုနဲ႔

မင္းရြဲ႕ေနခဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြပဲ့

ငါ့ဒဏ္ရာဘယ္မက်က္။

ခနဲ႔တဲ့တဲ့ မင္းမၿပံဳးလိုက္ပါနဲ႔

က်ဆံုးသူရင္မွာ အ႐ံႈးမ်ားစြာကြဲ႔။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like