အေပၚယံအၿပံဳး

0

ငါ့အခ်စ္ကို ဘယ္လိုလွစ္ဟာျပလည္း

တစ္ကျပန္မစခ်င္တဲ့မင့္အတၱအတြက္

မင္းကိုဆလံျပရင္း

မနာက်င္ပါဘူးလို႔ အံႀကိတ္ၿပံဳးနဲ႔ေျပာမယ္။

ထပ္ခါထပ္ခါမက်႐ံႈးခ်င္ဘူး …..

ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အတိတ္ကိုခိုးၾကည့္ရင္း

ငါ့ေန႔ရက္ေတြ အဓိပၸါယ္ရွိရွိသံုးသြားမယ္

ငါေလ …  ျပံဳးထားမယ္။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like