အလြယ္စားေသာက္ကုန္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္စားသင့္သလဲ?

0

hot dog ၊ bacon နဲ႔ sausage အပါအဝင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ အစရွိေသာ အလြယ္တကူ အဆင္သင့္စားေသာက္ႏို္င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသင့္ေၾကာင္းလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစာမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းႀကိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like