အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ဦးစလံုး တၿပိဳင္တည္း Condom သံုးလို႔ရသလား?

0

တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရာဘာအသံုးျပဳျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္သည္။ ရာဘာခ်င္း ပြတ္တိုက္မိၿပီး ေပါက္ၿပဲ အေနအထားလြဲကာ ကေလးရရွိႏိုင္ျခင္း ၊ ရာဘာမ်ား ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ အတြင္းအဂၤါထိခိုက္ျခင္း ၊ ေရာဂါဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏို္င္သည္။

You might also like
Leave a comment