အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ဦးစလံုး တၿပိဳင္တည္း Condom သံုးလို႔ရသလား?

0

တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရာဘာအသံုးျပဳျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္သည္။ ရာဘာခ်င္း ပြတ္တိုက္မိၿပီး ေပါက္ၿပဲ အေနအထားလြဲကာ ကေလးရရွိႏိုင္ျခင္း ၊ ရာဘာမ်ား ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ အတြင္းအဂၤါထိခိုက္ျခင္း ၊ ေရာဂါဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏို္င္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like