အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သေႏၶတားနည္းေတြဟာ ဘာလဲ?

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ထိုသို႔သံုးစြဲရာတြင္ ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆး ၊ သားအိမ္အတြင္းထည့္သည့္ပစၥည္း ၊ လက္ေမာင္းအတြင္း ပိုက္ထည့္ထားျခင္း (Contraceptive Implant) စသျဖင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။

ေသာက္ေဆးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသာက္ေဆးကို ေသာက္ခ်ိန္မွန္ေအာင္ သံုးစြဲသင့္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ေဆးေသာက္ခ်ိန္မမွန္ပါက ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္သည္။

ထိုးေဆးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔  ႏွစ္လ ၊ သံုးလ ထိုးေဆးသံုးစြဲပါက ရာသီေသြး ေပၚသူမ်ားရွိသလို ၊ မေပၚသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ကေလးယူမည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိုးေဆးျဖတ္လိုက္သည့္တိုင္ တခ်ိဳ႕မွာ ခ်က္ခ်င္း ကေလးမရႏိုင္ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးလက္ေမာင္းအတြင္း ပိုက္ထည့္သည့္နည္းကိုမူ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား၏ စီမံမႈျဖင့္ ထည့္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါနည္းမ်ားအားလံုးသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းကို အားမေပးေပ။ မိမိ၏ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္အား အရင္ေဆြးေႏြးေစလိုသည္။ (သံုးစြဲလိုသူ၏ က်န္းမာေရးကို အရင္မသံုးသပ္ဘဲ သံုးစြဲလိုသူစိတ္တိုင္းက် ေငြရၿပီးေရာ လုပ္ေပးတတ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ မေဆြးေႏြးေစလိုေပ။)

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like