အတူမွားခဲ့ဖူးတယ္

0

ဟိုဟာဒီဟာ လက္ညႇိဳးမထိုးရင္

မင္းေျပာခဲ့တဲ့ “ကံ” ဟာ ဒို႔လုပ္ရပ္ပါ။

ကံမေကာင္းလို႔ ကြဲခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ

ဒို႔မေကာင္းလို႔ ကြဲခဲ့ၾကတယ္မွတ္႐ံုေပါ့။

အမွားေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာ အမွားဆံုးကနင္နဲ႔ငါပါ။

ခ်စ္ခဲ့တာအမွားမဟုတ္ေပမယ့္

တို႔အခ်စ္မၿမဲခဲ့တာ ဒို႔ကိုယ္စီရဲ႕အမွား …….

ဘယ္သူ႔မွအျပစ္မတင္ေၾကးဆို

ဒို႔ကိုယ္ဒို႔ အျပစ္တင္ၾက႐ံုေပါ့။

ဝန္ခံလိုက္ၾကပါစို႔ … တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးမွားခဲ့တယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like