သံေဝဂ

0

ျဖစ္လာတဲ့ဘဝ

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး

ဒါဟာ  အနတၱ ။

 

ဆံုး႐ံႈးရမွာေတြ ေတြးမိရင္

ရရွိျခင္းရဲ႕ ပူေလာင္မႈ

ဒါဟာ  ဒုကၡ ။

 

အားကုန္ ႀကိဳးစားလ်က္နဲ႔

ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ သေဘာတရား

ဒါဟာ  အနိစၥ ။

 

ျဖစ္လာျခင္းကိုက အနတၱ

ထိန္းသိမ္းရတာ ဒုကၡ

ပ်က္မယ့္ခႏၶာ အနိစၥ ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like