သိတဲ့အတိုင္းက်င့္ဖို႔ဆိုရင္ ဘာလိုအပ္ေနေသးလဲ?

0

ဒါဟာ လုပ္သင့္တယ္ ၊ လုပ္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ သိေနေပမယ့္ မလုပ္ေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အစြဲရွိေနေသးရင္ မလုပ္ျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ သိတဲ့အတိုင္း လိုက္မလုပ္ႏိုင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္း လိုက္လံက်င့္ႀကံဖို႔ဆိုရင္ စိတ္ထဲကအစြဲကို အရင္ျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like