လြဲမွားတဲ့ဆင္ေျခ

0

တဒဂၤသာယာမႈေနာက္ငါလိုက္ရင္း

တဘဝစာ လံုးပါး ပါး

ငါမလုပ္မိခဲ့တာေတြအတြက္

ငါလုပ္မိခဲ့တာေတြအတြက္

ေနာင္တေတြပဲေျပးျမင္

ဆင္ျခင္ဥာဏ္နည္းပါးခဲ့တဲ့အက်ိဳ း

ခုျပင္လိုက္မယ္ဆို ေနာက္က်ခဲ့ၿပီးသား

ဒီလိုနဲ႔ပဲ အဆံုးထိမွား။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like