လိုင္းေပၚမွာခ်စ္ၿမဲ … ခ်စ္သူ

0

ေခတ္အဆက္ဆက္ ရည္းစားကြဲတာမဆန္းဘူးတဲ့

ကြဲသြားတဲ့ရည္းစားနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာဆန္းတယ္

နာစရာရွာရင္ေတြ႔ပါရက္ နာရခက္တဲ့ရင္မယ္

အသစ္လည္းမရွာ အေဟာင္းလည္းမေမ့

သူတြဲေနတာေတြ႔ပါလ်က္ ဘာမွမျဖစ္သလိုေရွ႕ဆက္

ေဒါင္ေဒါင္မျမည္တဲ့အသည္း ရင္ထဲမွာႀကိတ္လို႔ငို

လိုင္းေပၚက ထိုထိုပံုေတြေၾကာင့္

သူမကိုဖယ္ခြါၾကည့္ သူကငါမပိုင္ေတာ့ၿပီပဲ ….

Unfriend လုပ္ဖို႔လည္း စိတ္မရဲပါဘူး

Unfollow လုပ္ရင္ ခံစားရသက္သာမွာသိေပမယ့္

ေန႔စဥ္သူ႔ဇယားေတြ ၾကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ခက္

မက္စရာမရွိေတာ့တဲ့ Online ပတ္သက္မႈထဲ

လူမသိေအာင္ခ်စ္ေနဆဲ

ခ်စ္ၿမဲ … ခ်စ္ဆဲ ဒီတစ္ေယာက္တည္းပဲေလ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like