လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္တတ္သလား?

0

လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မမွန္ပါ။ လိပ္ဥက ညႇီၿပီး လိပ္မွာ အကြက္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစာရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္မယ္လို႔ ေရွးျမန္မာေတြ ယူဆခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆဟာ မမွန္ဘဲ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားတိုင္း အနာႀကီးေရာဂါမျဖစ္ပါ။ အနာႀကီးေရာဂါဟာ အနာႀကီးေရာဂါရေစတဲ့ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ။ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားလို႔ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like