ရင္သားႀကီးထြားလာျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ရက္သၱပတ္ တစ္ပတ္ ၊ ႏွစ္ပတ္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ ရင္သားမ်ားသည္ ဟိုမုန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လြယ္ထားေသာ ရင္ေသြးအတြက္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ရင္သား ေယာင္လာျခင္း ၊ နာက်င္ျခင္း ၊ ပိုမို ေလးလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ ျပည့္တင္းလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ အတို႔အထိ မခံႏိုင္ျခင္း ၊ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္ဝန္းက်င္ နဂိုမူလအေရာင္မွ ညိဳမည္းလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္ ႏံုးေခြ ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း ၊ ပံုမွန္ႏွင့္မတူသည့္ ထူးျခားေသာ ခံစားမႈမ်ားရွိျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( CONCEPTION)

You might also like