ရင္ထဲရွိတဲ့သူ

0

တိုက္ဆိုင္မႈေတြရွိလာရင္ သတိရမိသူ

အေပ်ာ္ၾကံဳရင္ မၽွေဝခ်င္မိသူ

အထီးက်န္ခ်ိန္ အနားရွိေစခ်င္သူ

ရင္နာစရာေပးေသာ္လည္း မုန္းမရသူ

တမင္မေတြးေပမယ့္ ေမ့မရသူ

ႏွစ္ရွည္ေဝးေနလည္း လြမ္းေနမိသူ

ႏႈတ္ကထုတ္မေျပာေပမယ့္ ရင္ထဲအၿမဲရွိတဲ့သူ။

ဇူဇူးစံ

You might also like