မျမင္ႏိုင္တဲ့ေနာက္ကြယ္

0

ဆင္ထားတဲ့အလွ

ၿပံဳးေနေသာမ်က္ႏွာ

ေပ်ာ္စရာဘဝနဲ႔

ျပည့္စံုသူတစ္ေယာက္ရဲ႕

ရင္ထဲက ကြက္လပ္

ဘယ္သူ …. မသိႏိုင္ဘူး။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like