မီးဖြားၿပီးစမိခင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ပံပိုးမႈကို အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သလဲ?

0

မီးဖြားၿပီးစဇနီးရွိတဲ့ ကေလးဖခင္ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ဇနီးကို နားလည္မႈ အေပးသင့္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
ဆယ္လတာနီးပါး လြယ္လာတုန္းက တရိပ္ရိပ္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ဇနီးရဲ႕ကိုယ္တြင္းက ေဟာ္မုန္းေတြဟာ မီးဖြားၿပီးတာနဲ႔ တမဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူမဟာ စိတ္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ မလိုအပ္ဘဲလည္း ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးေနႏိုင္သလို စိတ္ဓါတ္က် စိတ္ဖိစီးမႈေတြလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
ဒါဟာ သူမကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ခ်င္လို႔ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ သူမကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ သူမဟာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ စိတ္အေျပာင္းအလဲမွာ စိတ္ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းမႈေတြလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ စိတ္ေျပာင္းလဲ ခံစားမႈေတြကို နားလည္မႈေပးသင့္တယ္။
You might also like
Leave a comment