မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးေတြအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲ?

0

မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးေတြအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲဆိုရင္ မိခင္ႏို႔ရည္ထဲမွာ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ DHA ပါဝင္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ DHA ပါဝင္တဲ့ ကေလးသီးသန္႔ေသာက္တဲ့ ႏို႔မႈန္႔ဝယ္တိုက္လို႔ မရဘူးလားလို႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ လံုးဝ မတိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကေလးကို အငတ္ထားလို႔ မျဖစ္တာမို႔ တိုက္ပါလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like