မထူးေတာ့တဲ့အသည္း ကြဲခ်င္ကြဲေစေတာ့

0

ေရကူးကန္ထဲကတက္လာၿပီး မိုးခိုေနသလိုမ်ိဳး

ေရစိုၿပီးပါမွ မိုးစိုမွာေၾကာက္ေနနဲတဲ့ငါ့အျဖစ္

ဇတ္လမ္းမ်ားသူကိုခ်စ္မိၿပီးခါမွ

အသည္းကြဲမွာေၾကာက္ေနတဲ့ငါ့အျဖစ္

ငါ့ကိုယ္ငါပဲ ဟားတိုက္ရယ္လိုက္မယ္

မင္းပစ္ပယ္မႈဒဏ္ ငါခံႏိုင္ရည္ရွိပါေစ ….. ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like