မခ်စ္ခ်င္ခ်စ္ခ်င္ ခ်စ္တဲ့သူ

0

မေရးခ်င္ေရးခ်င္ ေရးခဲ့တဲ့စာတစ္မ်က္ႏွာ

ခ်စ္တယ္တစ္ေၾကာင္းပါ႐ံုနဲ႔

မင္းကိုလြမ္းတိုင္း ဖြင့္ဖတ္တယ္။

မေပးခ်င္ေပးခ်င္ ေပးခဲ့တဲ့လိုင္စင္ဓါတ္ပံု

မင္းပံုဆိုတဲ့အသိနဲ႔

ေဆးပ်က္ေနလဲသိမ္းထားတယ္။

မပို႔ခ်င္ပို႔ခ်င္ ပို႔ခဲ့တဲ့ မင္း Message

Miss u ဆိုတာေလးနဲ႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ခဲ့တယ္။

မနမ္းခ်င္နမ္းခ်င္ နမ္းခဲ့တဲ့

ပါးႏွစ္ဖက္က အနမ္းတစ္စံု

ကြဲကြာျခင္းေၾကာင့္ ကၽြမ္းခဲ့တယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like