မခိုင္ၿမဲတဲ့အခ်စ္

0

အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ တိုးခ်စ္သြားမယ္ .. ဆို

ရပ္တန္႔မေနတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲ

ဘာေၾကာင့္ တို႔အခ်စ္ရပ္တန္႔သြားခဲ့သလဲ။

 

ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ ဆက္ခ်စ္သြားမယ္ ..ဆို

ဘယ္သူမွမဖ်က္ဘဲ

ဘာေၾကာင့္ တို႔ကတိပ်က္သြားခဲ့သလဲ။

 

ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ လက္တြဲၿမဲမယ္ .. ဆို

ႀကီးမားတဲ့အေၾကာင္းမရွိဘဲ

တို႔လက္တြဲမၿမဲခဲ့ပါလား။

 

ခိုင္ၿမဲမယ္ထင္ခဲ့တဲ့အခ်စ္

ေဖ်ာ႔ေတာ့သြားတဲ့အလြမ္း

မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အနမ္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ

အသည္းတခုေႂကြသြားတယ္

သူေရာက္ေလရာမွာ ေပ်ာ္ႏိုင္ပါေစ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like
Leave a comment