ဘာေၾကာင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေတြကို ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါဆိုသလို ႏို႔တိုက္ေကၽြးရတာလဲ?

0

ကေလးရဲ႕ေသးငယ္ ႏုနယ္ေသးတဲ့ အစာအိမ္ကေလးက လူႀကီးေတြလို အစာမ်ားမ်ား သိုေလွာင္ၿပီး အစာမခ်က္ေပးႏိုင္ေသးေတာ့ ေမြးကင္းစကေလးကို ႏွစ္နာရီမွ သံုးနာရီျခား (ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါ) ဆိုသလို မိခင္က ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးရတာပါ။

You might also like
Leave a comment