ဘာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ဝန္ ျပသသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဆိုပါက မိမိ၏ ကေလးဟာ ပံုမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ၊ မိမိ၏ က်န္းမာေရးဟာလည္း ပံုမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မွန္မွန္ ေဆြးေႏြးျပသျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ဝန္ကို ဆရာဝန္အား ျပသေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ရယူစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေရာ အေမပါ ကေလးေမြးဖြားသည္အထိ က်န္းက်န္းမာမာရွိႏိုင္မည္။ မလြယ္သင့္သည့္ ကိုယ္ဝန္(ဥပမာ-သားအိမ္မဟုတ္သည့္ ေနရာ၌ သေႏၶတည္ျခင္း အစရွိသည္) အားလည္း ႀကိဳတင္သိရွိ ကုစားႏိုင္မည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like