ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ လက္ကို မၾကာခဏစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ရံဖန္ရံခါဆိုသလို လက္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သည္။ မစင္ၾကယ္ေသာလက္မွသည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ မိမိလြယ္ထားေသာ ႏုနယ္သည့္ ဖြံၿဖိဳးဆဲ သေႏၶသားကို အသက္ေသေစသည္အထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရအိမ္သြားၿပီးခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သားငါးမ်ား ကိုင္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္မ်ားကို သန္႔စင္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆးေၾကာေပးသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like